Urnehave 3M "Rosenhaven". Urnegravsteder uden hæk

På kirkegården findes mange forskellige afdelinger med urnegravsteder. Rosenhaven er
en afdeling med individuelle urnegrave afgrænset af en chaussestenskant og med
3 roser bag gravmindet.

I sommerperioden er det roserne, og om vinteren er er det granpyntningen, der binder gravstederne sammen til en helhed.

 

Urnegravstederne har en størrelse på 1,5 m2, de ligger i et græsareal og markeres af
klinker. 3 roser bagtil er fast beplantning, ellers kan den indvendige beplantning
bestemmes af den som har fæstet gravstedet.

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3M "Rosenhaven". 
Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.