Urnehave 3K

Urnegravsteder med buksbomhæk og åben forkant

I sigtelinien mellem Fællesgraven og Domkirken ligger en kombineret urne- og
kistegravstedsafdeling.

 

Gravstederne er uden forhække og kistegravene er i størrelse kun halvt så store som normale kistegrave. Den anden halvdel af kistegravene ligger ud i græs og vedligeholdes af kirkegården.

 

På begge sider af stiføringen er der plantet paradisæble. Urnegravstederne har en størrelse på 1,5 m2 og indrammes af lave Buxbomhække.

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3K.
Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.