Urnehave 3FUH

Urnegravsteder med takshæk omkring hele gravstedet

 

I sigtelinien op mod Domkirken ligger ligeledes en af de nyeste urneafdelinger, hvor gravstederne er små kvadratiske felter på 1 m2 og afgrænset af en lav hæk af taks på
alle 4 sider.

 

Hækken vedligeholdes af kirkegården. Beplantningen på gravstedet må ikke være højere end baghækken. For at opnå et grønt og frodigt udseende anbefales det at beplante med bunddækningsplanter eller stauder.

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3FUH. 
Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.