Urnehave 3AUH. Små rektangulære urnegrave uden forhæk

Kirkegårdens første afdeling med urnegrave indgår som en del af afdeling 3 A med
kistegrave.  

 

Urnegravene ligger på 2 linier adskilt af en græsrabat, der indtil 1960 var kirkegårdens
første askefællesgrav. Gravstederne er små rektangulære grave afskilt af lave buksbomhække. Af hensyn til gravstedernes størrelse indgår der ingen forhæk, men en stenkant. Området er lyst og venligt og derfor eftertragtet.

 

Urnegravstederne har en størrelse på 1m2 og ligger omkring den gamle askefællesgrav.

 

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3AUH. 
Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.

Det store træskors

Urnehave 3 A er kendetegnet ved det store træskors, der ligger i den sigtelinie, som går diagonalt på sigtelinien mod Roskilde Domkirke.