Afd.3 K. Kistegravsteder delvis i græs og uden forhæk

I sigtelinien mellem Fællesgraven og Domkirken ligger en kombineret urne- og kiste-
gravstedsafdeling.

 

På begge sider af stiføringen er der plantet paradisæble.

 

 

Gravstederne er uden forhække og kistegravene er i størrelse kun halvt så store som
normale kistegrave.

 

Den anden halvdel af kistegravene ligger ud i græs og vedligeholdes af kirkegården.

 

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3K, kistegravsteder. Afdelingen er markeret med gråtoner.