Afd. 3F. Traditionelle kistegravsteder med og uden forhæk

Afdeling 3 F med kistegrave ligger som et sigtepunkt i linien mellem Urnefællesgraven og Roskilde Domkirke.

 

Gravstederne ligger i 2 halvcirkler, hvor den yderste halvcirkel er med forhæk og den
inderste uden, men med en stenkant.

 

 

Afdelingen er meget eftertragtet på grund af dens placering, men størrelsen og afgrænsningen med bøgehække gør også, at området har en intim karakter.

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3F
kistegravsteder. Afdelingen er markeret med gråtoner.