Afdeling 3A. Traditionelle kistegravsteder med thujahæk

Befolkningstallet i Roskilde voksede omkring århundredeskiftet. I slutningen af 1920'erne
var Den anden Afdeling med Børneafdelingen og Katolsk afdeling ved at være fuldt
udnyttet, og der blev omkring 1930 erhvervet et nyt areal til kirkegård på ca.10 tdr. land. Udviklingen i samfundet gennem 1930´erne gjorde, at der blev behov for urnegravsteder
og en anonym fællesgrav.

 

Det bærende element i udvidelsen af kirkegården blev et stort kvadratisk rum begrænset
af en allé af lind, der er klippet som opstammede hække.

Et kig gennem Afdelingen giver et historisk indtryk af udviklingen i kirkegårdskulturen fra traditionelle kistegrave med hæk videre til urnegrave uden forhæk og til den åbne
fællesgrav med det store trækors.

 

.

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 3A, kistegravsteder. Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.