Afd. 2, Katolsk afdeling. Kistegravsteder med Thujahæk

I 1905 blev der også oprettet en Katolsk Afdeling for byens katolske menighed. Centralt
på afdelingen står et smukt krucifiks og på hver sin side er katolske præster og søstre begravet. Hos søstrene er der opstillet et relief forestillende Den barmhjertige Samaritan.

De øvrige gravsteder på Katolsk Afdelingbenyttes af den katolske menighed, der ønsker
at blive begravet i kiste.

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afd. 2K, katolsk afdeling, markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.