Afdeling 2, Børneafdeling. Kistegravsteder uden hæk

Børneafdelingen ligger i tilknytning i til Magnolia Allé på afd. II. Børneafdelingen er en
mindre afdeling afgrænset af en bøgehæk og med Dronningebuske mellem gravstederne.

 

I forbindelse med Den anden Afdeling fra 1905 blev der tilknyttet en børneafdeling.
Omkring århundredskiftet var der en større dødelighed blandt nyfødte, hvorfor der var
behov for en særlig Børneafdeling.

 

Afdelingen er et mindre område omgivet af bøgehæk og med rosafarvede Dronningebuske mellem gravlinierne.

 

 

I begyndelsen af 1980'erne var der ikke mange børnegrave tilbage på afdelingen, men
en større bevidstgørelse omkring det at have mistet et barn har betydet, at forældrene
i dag ønsker et sted, hvor de kan søge hen for at bearbejde deres sorg.

 

Netop på denne afdeling kommer sorgen til udtryk gennem de mange forskellige ting,
som har været tilknyttet det afdøde barn eller som søskende og forældre ønsker at
pynte graven med.

 


Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 2B, børneafdelingen. Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.