Afdeling 1 - Kistegravsteder med thujahæk

Omkring kapel og krematorium ligger kirkegårdens ældste gravstedsafdeling, der
indeholder traditionelle kistegrave.

 

I tilknytning til denne afdeling er der gravstedslinier med historiske gravminder. Disse gravminder er ofte mere end 100 år gamle og viser nogle tidstypiske træk fra forskellige perioder. Det kan være udformningen af gravmindet, inskriptionen eller symboler.

 

 

Gravstederne bruges som familiegravsteder, hvor der både begraves kister og nedsættes urner i samme gravsted. Afdelingen blev anlagt i 1885, og mange familier har haft gravsted her i 50-75 år.

 

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 1, kistegrave. Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.

Titler fra en svunden tid som; Melhandler, overhornblæser, sognefoged kan iagttages på disse gravminder.