Vedtægt Roskilde Kirkegårde

I vedtægterne findes der oplysninger om følgende:

A. STYRELSESFORHOLD

Kirkegårdenes ejerforhold og brug

Kirkegårdenes udstrækning

Roskilde Kirkegårdes ledelsesmæssige organisering

Kirkegårdsudvalgets ledelsesmæssige kompetence og forpligtelse

Kirkelige handlinger i kapellet

 

B. GRAVSTEDER

Den kirkelige tradition

Erhvervelse og fornyelse

Nedlæggelse og regulering

Gravstedernes indhegning

Gravstedernes beplantning

Gravminder

Gravstedernes pleje og vedligeholdelse

Særlige bestemmelser for kistegrave

Særlige bestemmelser for urnegrave

Øvrige bestemmelser

 

C. ORDENSBESTEMMELSER

 

D. ÆNDRINGER, OPHØR OG IKRAFTTRÆDEN


Der kan hentes printvenlig version af vedtægter - som PDF - klik herunder
2017-VEDTAEGTER_Roskilde_Kirkegaarde.pdf