Bedemandsanmeldelse

Er du Bedemand og ønsker at kunne at anmelde - online - kister til højtideligheder eller kremation bedes du sende e-mail til : rk(at)roskilde-kirkegaarde.dk og du vil da modtage

login til denne funktion.

Det er vores håb og ønske

at alle besøgende på denne hjemmeside, vil finde de oplysninger og/eller indtryk, billeder og illustrationer der søges.

Introduktion til hjemmesiden

På denne hjemmeside ydes nogle konkrete oplysninger om kirkegårdenes primære funktion som begravelsespladser herunder gravstedstyper, vedtægter og takster. Der findes et antal billeder på mange af websiderne, som viser kirkegårdenes landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

PDF reader

På Roskilde Kirkegårds hjemmeside er der mulighed for at printe de enkelte websider, takster, vedtægter, bykort, områdekort m.v. Der benyttes PDF-dokumenter til dette formål. Mange hjemmesider (bl.a. de offentlige - f.eks. din kommune) benytter sig af denne dokumenttype.

Programmet til at læse PDF-dokumenter kan hentes fra 2 forskellige Adobe websites.

www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html

www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html?promoid=BUIGO

Flash Player

På Roskilde Kirkegårds hjemmeside er der på en del af websiderne en såkaldt "flash" i kolonnen øverst til højre. Et antal billeder vises med 3 sekunders mellemrum. Bemærk kan den automatiske billedfremvisning kan stoppes - og man kan også selv bladre sig igennem billederne i det tempo man ønsker.


Programmet til at se FLASH filer kan hentes f.eks. fra Adobes website.

www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BUIGP

Menu

Hjemmesidens hovedmenu fremgår af oversigten i venstre side. Det er en "folde ud menu", så ved at holde "musepilen" hen over et menupunkt, opstår der til højre for hovedmenuen

en undermenu. Følg med musepilen over og ned til websiden med det ønskede emne

- og klik så der.

 

Ved at klikke på f.eks. ØSTRE KIRKEGÅRD vises alle de gravstedstyper, der kan erhverves

her. Går man ind under f.eks. KISTEGRAVSTEDER vises et kort med placering af alle

afdelinger med kistegrave på kirkegården. Der vil samtidigt være en kort beskrivelse af de gravstedstyper, der findes og ved at klikke på f.eks. ”Traditionelle kistegrave med hæk” vil man få en mere detaljeret omtale af denne gravstedstype og deres placering.

 

Søges oplysninger om priser på den enkelte gravstedstype kan de findes under INFORMATION og Takster f.eks. ”Erhvervelse og fornyelse af gravsteder”. Ønsker man efterfølgende priser på gartneriske ydelser som; Renholdelse, grandækning, årstidens blomster m.v. findes de sammen med en definition på disse ydelser ligeledes under Takster og ”Årlige aftaler om gartneriske ydelser”.

Søgefunktion

Der findes et "søgefelt" øverst til højre på alle websider. Med søgefunktionen kan der søges efter den eller de websider der har de ønskede oplysninger og eventuelt billeder og illustrationer.

 

Bemærk endvidere
siden med
indholdsfortegnelsen
. Denne giver et hurtigt indblik i hvordan hele Roskilde Kirkegårdes website er bygget op.

Alle er også velkommen til at stille spørgsmål i relation til begravelser og kirkegårde - eller komme med bemærkninger til kirkegårdenes hjemmeside på e-mail: rk(at)roskilde-kirkegaarde.dk

Print funktion

På udvalgte sider er der mulighed for at printe websiden i A4 størrelse. Disse printvenlige sider er specielt tilrettet, så der "kun er 1 side" og at den samtidigt fungerer som en slags brochureblad. Der åbner sig et nyt vindue med et PDF dokument.