LINKS

 • Alle kirker i Roskilde - Kristen byportal der synligør kirker og det kristne i Roskilde og omegn. Billedgalleri af folkekirker og frikirker.
 • Roskilde Kirkemusik - Fælles musikkalender for Roskilde Domkirke, Himmelev Kirke, Jakobskirken og Sct. Jørgensbjerg Kirke 
 • Roskilde Stift - Informationer om Biskoppen, sognene, provstierne og stiftsudvalgene.

Kirkerne i Roskilde og omegn

Folkekirkelige, ministerielle, portaler og index

 • Folkekirken - Den danske Folkekirkes Hjemmeside med generelle informationer samt stifts-, provsti- og sognesider. Om kirkens organisation, kirker, gudstjenesten og troen.
 • Giraffen - Katalog over danske, kirkelige hjemmesider. Beskriver kortfattet om op imod 2000 evangeliske hjemmesider. Kataloget understøttes af en god søgefunktion. Den kristne version af Jubii. 
 • Kirkeministeriet - Hjemmesiden tjener som redskab til tovejs kommunikation mellem borgerne og Kirkeministeriet. Side med oplysninger om f.eks. organisationen, nyheder og publikationer.
 • Kirker i Danmark - En billeddatabase
 • Provstiportalen - Portal med oplysninger om de 111 provstier i folkekirken.
 • Religion - Stor portal til den religiøse Cyberverden. Om religion, etik, eksistens og u-lande. Et kvalificeret indeks med ca. 4.000 links.
 • Sogneportalen - Portalen indeholder oplysninger om alle sogne i folkekirken.

Kirkegårde og websider der relaterer til emnet

 • Danske bedemænd - oplysninger om Danske Bedemænds brancheforening: Hvem de er, hvilke etiske regler der arbejdes efter, og hvilke klage- og garantibestemmelser, foreningens medlemmer er underlagt.
 • Foreningen af Danske Kirkegårdsledere - Forening for danske kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter. For fremme af faget og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt udveksling af erfaringer.
 • Roskilde Kapel og Krematorium - Informationer og billeder om og fra kapellet og krematoriet på Østre Kirkegård i Roskilde.