Historiske gravminder i Lapidarium

På Østre kirkegård findes de historiske gravminder der er erklæret bevaringsværdige i et Lapidarium eller på deres oprindelige plads på gravstederne.

 

I Lapidariet står mange gravminder, der er mere end 100 år gamle. Som vejledende
regler for bevaring af gravminderne i lapidariet har været, at de er tidstypiske for
kirkegården, at gravmindet har en udsmykning af særlig interesse, at der på gravmindet
er lokalhistoriske navne, at gravmindet har en interessant inskription, at gravmindet
er udført af en anerkendt kunstner eller at gravmindet bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder.

 

Gravminderne viser et stykke kulturhistorie, der fortæller om de tidligere erhverv i og
omkring Roskilde med titler som; garver, møller, melhandler, overhornblæser,
sognefoged m.fl. At Roskilde er en stationsby ses ved titler som; togfører og stationsforstander.

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med lapidarium med historiske gravsteder.

Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.

Gravsted pyntet med lille skulptur af en due