Kapelsalen

Kapelsalen er til brug for begravelseshøjtideligheder for afdøde og en højtidelighed afholdes normalt indenfor en uge efter dødsfaldet.

Der er 64 siddepladser i kapelsalen og mulighed for ekstra 28-30 pladser i et udvidelsesrum. Der er salmebøger til rådighed. Toilet og garderobe forefindes i venterumsbygningen på kapelpladsen..

Arkitekt Henning Larsen har indrettet kapelsalen enkelt og sparsomt, hvor lysets spil fremhæver rummets kvaliteter. Der er et kors på katafalkpladsens endevæg, kraftige
bænke med læderhynder, et stort vindues-parti, hvorfra dagslyset strømmer ind i
rummet, egetræsgitter mod orgelrummet, et enkelt bræddemønster på loftet, der giver
en fuldendt akustik og lamper designet til rummets udformning. Kapelsalen har således
ingen udsmykning, hvor rummet er nok i sig selv.

 

Kapelsalen er asymetrisk opbygget, hvilket giver den et utraditionelt præg.

 


En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Der er mulighed for op til i alt 94 siddepladser.

Der afholdes årligt ca. 250 højtideligheder i Østre kirkegårds kapel.