Historiske gravminder

I 1986 blev der i den kirkelige lovgivning indført bestemmelser om registrering af gravminder. Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, skal registreres.

 

På Østre kirkegård er registreringen foretaget i 2001 og omhandler gravminder placeret på de gravsteder de tilhører eller gravminder, der inden 1986 er placeret i et særligt lapidarium.

Forudsætningen for at kunne registrere et gravminde eller gravsted som "historisk" er, at gravstedsejeren på de pårørendes vegne har fraskrevet sig retten til gravstedet og overdraget dette til kirkegården.

 

 

 

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling 1 med de

Historiske gravsteder.

Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.

.