Gråbrødre Kirkegård

På Gråbrødre Kirkegård ligger et bredt udsnit af Roskildes befolkning begravet.
Gravmælerne er værd at kigge nøjere på lige fra prangende opbygninger til beskedne marksten. Her er klassisk inspirerede steler, obelisker og søjler, grotter, støbejernskors
og store liggesten. En del af gravsteder er desuden indhegnet af jerngitre.

 

Der er indgang til Gråbrødre Kirkegård fra St. Gråbrødre Stræde

 

Kønsrollerne i svunden tid kan også studeres. Mange gravmæler gør ingen forskel mellem ægtefæller, men man ser også et vældigt gravminde over manden, mens den trofaste
hustru har fået en lille plade ved monumentets fod.

 

Der er på kirkegården gravsteder med folk med tilknytning til kathedralskolen, som
rektorerne Søren Block og J.H Tauber. Der er de store købmandsslægter Bruun,
Brønniche, Kornerup og Borch, embedsmænd og politikere som Johannes Dam Hage og
C.C.V. Liebe, håndværkere som murer dynastiet Schledermann, eller de til domkirken
knyttede som domprovst Gude og kirkeværgen Steen Friis.

 

På kirkegården er der også krigergrave over unge mænd, der faldt ved Dybbøl i 1864.

 

Endvidere er der gravsteder med kunstnere som forfatteren Gustav Wied organisten
Hans Matthison-Hansen og komponisten C.E.F. Weyse. Sidstnævnte boede ikke i byen,
men hans tilknytning til Roskilde var så stærk, at han ønskede at blive begravet her.

 

Kapellet blev opført i 1855 med Henning Wolf og Ferd. Meldahl som arkitekter og regnes

for en af 1800-tallets skelsættende bygninger i Danmark.

Historiske gravminder

Specielt website

Oversigtskort

Herunder finder du et kort over Gråbrødre Kirkegård.

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Weyses bøg

C.E.F Weyse blev efter eget ønske begravet under et bøgetræ, kaldet Weyses bøg. Dette måtte imidlertid skæres ned. Se mere herom på websiden om Weyse.

Gustav Wieds Gravminde

Gustav Wieds kiste findes i den sydlige del af kirkegården