Grundidéen med en fælles mindehave er at vise en afspejling af vor tids kultur

med hensyn til former og materialet, under

hensyntagen til de kirkelige traditioner.

 

Det væsentligste ved et gravsted er mindesmærket,

dets udformning, symboler, materiale og inskription.

I en fælles mindehave

lægges der stor vægt på materialevalg og

gravmindernes udformning,

men oplevelsen knytter sig

til stedet som helhed.

Den Fælles Mindehave

Den Fælles Mindehave er et alternativ til Den Anonyme Fællesgrav.

 

Den Fælles Mindehave er en kollektiv afdeling, hvor der ikke er en synlig adskillelse mellem gravstederne. De pårørende erhverver en helhedsløsning, der omfatter gravminde med inskription samt gravsted med beplantning og vedligeholdelse i en fredningsperiode.

 

På grund af udviklingen i begravelsesskikkene, har det været nødvendigt at anlægge nye afdelinger til urnegravsteder. Folk ønsker et gravsted, som ikke kræver en forpligtigelse til at vedligeholde og samtidig skal gravstedet være økonomisk overkommeligt. Dette har kirkegården prøvet at imødekomme ved Den Fælles Mindehave, der er et alternativ til Den Anonyme urnefællesgrav.

 

Beplantningen i Den Fælles Mindehave er det sammenbindende element, hvor stauder og bunddækkende planter danner et tæppe, der bringer intryk af frodighed og giver smukke farveoplevelser. Stauder i harmonisk blomstrende flader skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudens blomsterstande vil være karakteristisk for mindehaven i vinterperioden.

 

Forpligtelsen til at renholde og vedligeholde gravstederne påhviler kirkegården.

Oversigtskort

Oversigtskortet over Østre Kirkegård kan klikkes stort

Herover finder du et kort over Østre Kirkegård med afdeling DFM

"Den Fælles Mindehave"

Afdelingen er markeret med gråtoner. Kortet kan klikkes stort.