Folder til inspiration om urnegrave på Østre Kirkegård

RK-urnegravs-M65-folder.pdf

RK-urnegravs-A3-poster.pdf
Østre Kirkegård
Urnehave 3H

Potentilhaven

Der er tilført flere
gravsteder til
Potentilhaven.

Rhododendron

i flor i foråret

I foråret kan besøgende
på Gråbrødre Kirkegård 
fremover nyde et
enestående flor af
rhododendron blomster.

Blomsterplænen

tæt ved P-plads

Urnehave afd. 1, Blomsterplænen, på Østre Kirkegård. Urnegravene er
uden hæk og inddelt i felter
med 4 gravsteder. Der må nedsættes 2 urner i
gravstedet.

Seneste nyt ved Roskilde Kirkegårde

Gråbrødre Kirkegård

Hundredvis af Rhododendron buske

På Gråbrødre kirkegård er der i 2011 plantet 800 Rhododendron buske med flere forskellige farver. I de efterfølgende år siden da, har rhododendrun blomsterfloret været helt i unikt. Der er 2 indgange til Gråbrødre Kirkegård. Den ene er fra St. Gråbrødre Stræde og området med Rhododendron starter tæt ved denne indgang.

Gråbrødre kirkegård har indgang i middelalderstil ud mod Hestetorvet. Oprindeligt var dette den kirkegård i Roskilde, hvor de "mindre rige" blev begravet. Allerede i 1823 blev Gråbrødre Kirkegård beplantet, så den kom til at ligne en park. Med de nye stier og beplantninger er kirkegården blevet om end endnu mere parklignende.

 

Østre Kirkegård

Katolske urnegravshave

Der er etableret en katolsk urnehave på afd. 2 der ligger lige rundt om hjørnet - sydvest for den Katolske afdeling med kistegrave.

 

Gl. Vor Frue Kirkegård

Urnegrave på Gl. Vor Frue kirkegård

Gl. Vor Frue Kirke og kirkegård ligger på hjørnet af Grønnegade og Fruegade i centrum af Roskilde. Kirkegårdens centrale beliggenhed er for nogle roskildedensere et aktiv i forbindelse med valg af gravsted. Der er derfor etableret en ny urnegravslinie med med små åbne gravsteder og standard gravsten.

Gl. Vor Frue Kirkes ældste begravelser stammer fra romansk tid. De romanske grave, der ligger syd for kirken er af tegl. På den sydlige del af kirkegården bliver der løbende etableret åbne urnegravsteder. På disse gravsteder kan der sættes gravsten efter eget valg.