Gråbrødre Kirkegård

Urnegravsteder afd. D

Gl. Vor Frue Kirkegård

Urnelinie E

Den fælles mindehave

DFM på Østre Kirkegård

Potentilhaven

Urnehave 3H
på Østre Kirkegård

Efterårs Billeder

Indgangspartiet ved Kong Magnusvej med kirkegårdskontoret og parkeringsplads

 

Forpladsen ved Østre kirkegårds kapel. Med bænke, venterum og kapellet til højre

 

Gl. Vor Frue Kirkegård, mur mod vest og Gråbrødre Kapel på Gråbrødre Kirkegård


                                   Den anonyme Urnefællesgrav på Østre Kirkegård

 

Historiske gravsteder på afd. 1

 

Der er adgang til Østre Kirkegård fra Klosterengen blandt andet igennem Den Fælles Mindehave

De 4 årstider

Klik herunder og se alle 4 årstider. Websider med foto's fra Roskilde Kirkegårde

Historiske Gravsteder

Gravsteder på afd. 1 på Østre Kirkegård

Kørevej langs jernbanen

Den sydvestlige sti på Østre Kirkegård langs med jernbanen