Stemningsbillede fra
Afd. 3J Rosenbuerne.
Skulpturen er udført
af billedhugger
Søren Schaarup.

Urnegrav med stedmoder

Urnehave 3M Rosenhaven

Forår på Roskilde Kirkegårde

Historiske gravsteder i afdeling 2 på Østre Kirkegård

Buskettet i det tidlige forår og Magnolia Alléen med sine fascinerende blomster i april.

Urnegravsteder med stedmoderblomster i april og maj

Rundingen ved fællesgraven med 50.000 stk. krokus og scilla.

Eksempel på 2 gravsteder i DFM, Den Fælles Mindehave

Begonia i afd. 3 L

Urnehave afd. 1 - Blomsterplænen